Gazy niekondensowalne (NCG) są problemem dla przemysłowych układów chłodniczych. Ponieważ nie są one w stanie kondensować w skraplaczu, mogą mieć istotny wpływ na warunki pracy, efektywność energetyczną i żywotność systemu. Najbardziej powszechnym niekondensowalnym gazem wpływającym na przemysłowe systemy chłodnicze jest powietrze.