×
Informacje
Masz pytania? Zadzwoń do nas! 71 326 5000 centrala

Odszranianie gorącymi gazami chłodnic powietrza w przemysłowych instalacjach chłodniczych (M. Klenkiewicz)

Odszranianie gorącym gazem chłodnic powietrza w przemysłowych instalacjach chłodniczych (rys.)

Artykuł Mikołaja Klenkiewicza (Danfoss Poland Sp. z o.o.), opublikowany w magazynie Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nr 1-2/2016.

Wstęp

Przepływowe chłodzenie powietrza powoduje wykraplanie lub wymrażanie pary wodnej zawartej w powietrzu na zimnej powierzchni. W przypadku przemysłowych chłodnic powietrza osadzanie się wody lub szronu następuje na całej powierzchni rur wraz z ożebrowaniem. Narastanie szronu znacząco pogarsza wymianę ciepła między powierzchnią wymiennika a medium ochładzanym. W chłodnicach o temperaturze powierzchni wymiennika powyżej temperatury zamarzania wody, wykroplona para wodna spływa, przez tacę ociekową do instalacji odprowadzania skroplin. W przypadku wymienników ciepła o temperaturze powierzchni poniżej temperatury zamarzania wody następuje ciągle nawarstwianie się szronu. Po pewnym czasie – zależnie od ilości wilgoci w powietrzu – następuje istotne pogorszenie się wymiany ciepła aż do całkowitego zablokowania przepływu powietrza. Skutkiem odkładania się szronu jest dłuższa praca urządzeń chłodniczych w celu uzyskania takiego samego (jak dla czystej chłodnicy) efektu cieplnego. Inaczej mówiąc, aby odebrać taką samą ilość ciepła z komory chłodniczej, chłodnice i sprężarki muszą dłużej pracować, co powoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej, a w konsekwencji zwiększenie kosztów eksploatacyjnych.

Czytaj całość w formacie pdf.