×
Oferta
Masz pytania? Zadzwoń do nas! 71 326 5000 centrala

Filtry odwadniacze Danfoss Eliminator

Cena: Na zapytanie Zobacz w sklepie

Zakres oferty filtrów odwadniaczy Danfoss obejmuje filtry hermetyczne ze stałym oraz wymiennym wkładem.

Hermetyczne filtry odwadniacze są dostępne w następujących wersjach:

 • filtry odwadniacze standardowe
 • filtry odwadniacze dwukierunkowe
 • filtry odwadniacze ze zbiornikiem
 • filtry odwadniacze odkwaszające

Z kolei filtry odwadniacze z wymiennym wkładem dostępne są w wariantach:

 • ze standardowym wkładem do czynników CFC / HCFC
 • ze standardowym wkładem do czynników CFC
 • z wkładem odkwaszającym
 • z filtrem mechanicznym

Obudowy filtrów odwadniaczy Danfoss dostępne są w wersjach przeznaczonych na 1 do 4 wkładów.

Typy filtrów odwadniaczy Danfoss

Hermetyczne filtry odwadniacze DCL ELIMINATOR® przeznaczone do zabezpieczenia układów chłodniczych i klimatyzacyjnych przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi. Poprzez eliminację tych cząsteczek z czynnika chłodniczego układ jest zabezpieczony przed niepożądanymi reakcjami chemicznymi i zanieczyszczeniami.

Hermetyczne filtry odwadniacze DCL ze stałym wkładem litym składającym się w 80% z sita molekularnego i w 20% z aktywowanego tlenku glinu są przeznaczone do pracy z czynnikami chłodniczymi z grup HFO, HC, HFC oraz HCFC. Posiadają wiele różnych typów przyłączy w różnych rozmiarach.

Filtr odwadniacz Danfoss DCL

Zastosowania:

 • tradycyjne układy chłodnicze
 • urządzenia klimatyzacyjne
 • mobilne instalacje chłodnicze

Zalety filtrów odwadniaczy Danfoss DCL:

 • 4 razy lepsza wydajność adsorpcji wilgoci niż w przypadku tradycyjnych filtrów odwadniaczy z aktywowanym tlenkiem glinu, zarówno przy wysokich, jak i niskich poziomach wilgoci
 • wysoka zdolność odwadniania redukuje ryzyko powstawania cząsteczek kwasów w systemie chłodniczym
 • przyłącza do lutowania wykonane ze stali miedziowanej oraz przyłącza stalowe typu śrubunek i z uszczelnieniem czołowym
 • szeroki zakres rozmiarów: 1,5 – 75 cali sześciennych
 • obudowa malowana proszkowo zabezpieczona przed korozją; na zamówienie dostępna specjalna powłoka do zastosowań morskich
 • wkład składający się w 80% z sit molekularnych 3Å i w 20% z aktywowanego tlenku glinu
 • zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grup: HFO, HC, HFC i HCFC (Przyłącza z uszczelnieniem czołowym do zastosowań z czynnikiem typu HFO dostępne na życzenie)
 • stabilna praca do temperatury 120 °C / 250 °F
 • minimalna ilość środka wiążącego i odporność na substancje chemiczne występujące w układzie zapewniają stabilność wkładu i długi czas eksploatacji przy maksymalnym ciśnieniu roboczym PS / MWP aż do 46 bar / 667 psig
 • dostępne z dwoma rodzajami przyłączy do lutowania - miedzianymi i miedziowanymi

Zobacz filtry Danfoss DCL w sklepie

Hermetyczne filtry odwadniacze DML ELIMINATOR® przeznaczone do zabezpieczenia układów chłodniczych i klimatyzacyjnych przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi. Poprzez eliminację tych cząsteczek z czynnika chłodniczego układ jest zabezpieczony przed niepożądanymi reakcjami chemicznymi i zanieczyszczeniami.

Hermetyczne filtry odwadniacze DML ze stałym wkładem składającym się w 100% z sit molekularnych są przeznaczone do pracy z czynnikami chłodniczymi z grup HFO, HC, HFC oraz HCFC. Posiadają wiele różnych typów przyłączy w różnych rozmiarach.

Filtr odwadniacz Danfoss DML

Zastosowania:

 • tradycyjne układy chłodnicze
 • urządzenia klimatyzacyjne
 • mobilne instalacje chłodnicze

Zalety filtrów odwadniaczy Danfoss DML:

 • wysoka zdolność odwadniania zapobiega ryzyku tworzenia kwasów w układzie chłodniczym
 • wszystkie filtry odwadniacze firmy Danfoss są wyposażone w łatwo zdejmowane zaślepki zapewniające większą ochronę
 • szeroki zakres rozmiarów: 1,5 – 75 cali sześciennych
 • obudowa malowana proszkowo zabezpieczona przed korozją, testowana przez 500 godzin w komorze solnej
 • wkład składający się w 100% z sita molekularnego 3Å
 • zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grup: HFO, HC, HFC i HCFC (Przyłącza z uszczelnieniem czołowym do zastosowań z czynnikiem typu HFO dostępne na życzenie
 • maksymalne ciśnienie robocze PS / MWP aż do 46 bar / 667 psig
 • dostępne z dwoma rodzajami przyłączy do lutowania - miedzianymi i miedziowanymi

Zobacz filtry Danfoss DML w sklepie

Hermetyczne filtry odwadniacze DMT ELIMINATOR® są przeznaczone do układów z CO2 i chronią układy przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi. Poprzez eliminację tych cząsteczek z czynnika chłodniczego układ jest zabezpieczony przed niepożądanymi reakcjami chemicznymi i zanieczyszczeniami.

Filtry odwadniacze DMT są wyposażone we wkład wykonany w 100% z sit molekularnych. Hermetyczne filtry odwadniacze DMT są przeznaczone do zastosowań wymagających najwyższej zdolności odwadniania i najniższego możliwego poziomu wycieków.

Są dostępne z przyłączami śrubunkowymi i lutowanymi (ze stali miedziowanej) oraz przeznaczone do maks. ciśnienia roboczego wynoszącego aż 140 bar / 2030 psig.

Filtr odwadniacz Danfoss DMT

Zastosowania:

 • rurociągi cieczowe w układach z CO2

Zalety filtrów odwadniaczy Danfoss DMT:

 • zalecane do użytku z czynnikiem chłodniczym R744 (CO2)
 • maksymalne ciśnienie robocze: PS / MWP aż do 140 bar / 2030 psig
 • wkład filtrujący wykonany w 100% z sit molekularnych 3Å
 • wysoka zdolność odwadniania minimalizuje ryzyko tworzenia kwasów (hydroliza)
 • brak oddziaływania na domieszki do oleju
 • dostępne z przyłączami do lutowania (miedziowane) i stalowymi typu śrubunek, śrubunek z o-ringiem oraz z gwintem NPT
 • najniższy możliwy poziom wycieków
 • antykorozyjna powłoka proszkowa. Na zamówienie dostępna specjalna powłoka do zastosowań morskich.
 • umożliwia montaż w dowolnej orientacji pod warunkiem, że strzałka jest zwrócona w kierunku przepływu,
 • dostępne w rozmiarach od 8 do 13 cali sześciennych
 • filtr 25 μm (0,001 cala) zapewnia wysoki poziom zatrzymywania zanieczyszczeń przy minimalnym spadku ciśnienia
 • dostarczany bez wilgoci szczątkowej
 • stabilny termicznie do 120°C / 250°F
 

Zobacz filtry Danfoss DMT w sklepie internetowym

Odwadniacz odkwaszający ELIMINATOR® typu DAS jest stosowany w rurociągu ssawnym w celu usunięcia z układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, napełnionych czynnikami fluorowcopochodnymi, zanieczyszczeń powstałych wskutek spalenia się silnika sprężarki.

Stały wkład, składający się w 70% z aktywowanego tlenku glinu i w 30% z sit molekularnych, adsorbuje szkodliwe kwasy i wilgoć w celu ochrony nowej sprężarki przed awarią.

Filtr odwadniacz Danfoss DAS

Zastosowania:

 • tradycyjne instalacje chłodnicze
 • urządzenia klimatyzacyjne
 • mobilne układy chłodnicze

Zalety filtrów odwadniaczy odkwaszających Danfoss DAS:

 • stosunkowo duża średnica filtra odwadniacza oznacza, że prędkość przepływu cieczy jest odpowiednio niska, a spadek ciśnienia nieznaczny
 • zespolone ziarna wkładu litego eliminują tworzenie się pyłu
 • antykorozyjna powłoka proszkowa, testowana przez 500 godzin w komorze solnej
 • może być instalowany w dowolnym położeniu pod warunkiem, że kierunek przepływu będzie zgodny ze strzałką na korpusie
 • dostępne w rozmiarach od 8 do 60 cali sześciennych
 • zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grupy: HFO, HC, HFC i HCFC
 

Zobacz filtry Danfoss DAS w sklepie internetowym

Filtry odwadniacze typu DCR ELIMINATOR® - z wymiennym wkładem litym - chronią układy chłodnicze, mrożące i klimatyzacyjne przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi.

Filtry te posiadają wymienny wkład i znajdują zastosowanie na liniach cieczowych lub ssawnych systemów chłodniczych. Filtry odwadniacze DCR są dostępne zarówno w wersji wysokociśnieniowej do instalacji z czynnikiem chłodniczym R-410A lub CO2, jaki i w wersji standardowej do pracy z czynnikami fluorowcopochodnymi.

Filtr odwadniacz Danfoss DCR

Rodzaje wkładów:

 • 48-DC do czynników HFC, HCFC i olejów mineralnych lub AB - wkład lity wykonany w 80% z sit molekularnych i w 20% z aktywowanego tlenku glinu, przeznaczony do czynników chłodniczych HCFC i zgodny z czynnikami typu HFC; adsorbuje wilgoć i kwas w układzie w całym zakresie temperatur
 • 48-DM do czynników HFC, HCFC i olejów POE lub PAG - do rurociągów cieczowych (w 100% sita molekularne do czynników HFC) zapewnia wysoką zdolność adsorpcji wilgoci w niskich i wysokich temperaturach skraplania; skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami
 • 48-DA do adsorpcji kwasu po spaleniu silnika sprężarki - wkład lity wykonany w 30% z sit molekularnych i w 70% z aktywowanego tlenku glinu, przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń po spaleniu silnika sprężarki: wysoka zdolność adsorpcji kwasów i standardowa zdolność odwadniania - zalecany do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grup HFO, HC, HFC i HCFC
 • filtr siatkowy 48-F do zatrzymywania zanieczyszczeń stałych - zgodny ze wszystkimi czynnikami chłodniczymi: zatrzymuje cząsteczki zanieczyszczeń większe niż 15 μm; przeznaczony jest do użytku bezpośrednio w obudowach DCR; do użytku w rurociągach ssawnych i cieczowych

Wkłady są zamawiane oddzielnie.

Zastosowania:

 • instalacje chłodnicze z czynnikami fluorowcopochodnymi lub na CO2

Zalety filtrów odwadniaczy z wymiennym wkładem Danfoss DCR:

 • wysoce skuteczne zatrzymywanie zanieczyszczeń w rurociągach ssawnych i cieczowych
 • możliwość stosowania we wszystkich środowiskach; płaszcz jest pokryty powłoką cynkowo-fosforanową i antykorozyjną powłoką proszkową, testowaną przez 500 godzin w komorze solnej (wg ASTM B117, ISO 12944-6)
 • uchwyt wkładu wymaga minimalnej wolnej przestrzeni do wyjęcia wkładu w celu wymiany
 • aby ułatwić korzystanie z filtra odwadniacza, pokrywa jest zaprojektowana w taki sposób, że pozostaje na miejscu podczas montowania wkładów, pokrywy i obudowy
 • może być montowany w dowolnej pozycji
 

Zobacz filtry Danfoss DCR w sklepie internetowym

Dwukierunkowe hermetyczne filtry odwadniacze DMB ELIMINATOR® do zastosowań na linii cieczowej w pompach ciepła, posiadają wbudowane zawory zwrotne, które zapewniają przepływ czynnika chłodniczego przez filtr odwadniacz z zewnętrznej strony wkładu do wewnątrz.Zapewniają szybką i skuteczną adsorpcję wilgoci oraz kwasów organicznych i nieorganicznych, a także zatrzymują wszystkie zanieczyszczenia stałe niezależnie od kierunku przepływu.

Hermetyczne dwukierunkowe filtry odwadniacze DMB zawierają wkład lity składający się w 100% z sita molekularnego 3Å i nadają się do zastosowań szczególnie w pompach ciepła pracujących z czynnikami chłodniczymi HFC i olejami poliestrowymi, które zawierają różne dodatki.

Filtr odwadniacz Danfoss DMB

Zastosowania:

 • tradycyjne układy chłodnicze
 • układy pomp ciepła
 • urządzenia klimatyzacyjne

Zalety dwukierunkowych filtrów odwadniaczy Danfoss DMB:

 • zanieczyszczenia nie są uwalniane do instalacji w przypadku odwrócenia kierunku przepływu
 • zawory zwrotne są odporne na zanieczyszczenia i powodują minimalny opór niezależnie od kierunku przepływu
 • podczas montażu pomp ciepła zastosowanie hermetycznych filtrów dwukierunkowych może zastąpić do dziesięciu połączeń lutowanych; przyczynia się to do zmniejszenia kosztów produkcji i liczby potencjalnych punktów nieszczelności
 • filtry odwadniacze DMB nadają się szczególnie do stosowania w pompach ciepła pracujących z czynnikiem chłodniczym HFC oraz olejem poliestrowym zawierającym różne dodatki
 • optymalna charakterystyka przepływu i zatrzymywanie zanieczyszczeń
 • zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grup: HFO, HC, HFC i HCFC
 • dostępne w rozmiarach od 5 do 30 cali sześciennych
 • dostępne z przyłączami śrubunkowymi, albo do lutowania (przyłącza miedziane lub miedziowane)
 

Zamów filtry Danfoss DMB w sklepie internetowym

Hermetyczne dwukierunkowe filtry odwadniacze typu DCB ELIMINATOR® do zastosowań na linii cieczowej chronią instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi. Poprzez eliminację tych cząsteczek z czynnika chłodniczego układ jest zabezpieczony przed niepożądanymi reakcjami chemicznymi i zanieczyszczeniami.

Hermetyczne dwukierunkowe filtry odwadniacze typu DCB ze stałym wkładem składającym się w 80% z sit molekularnych i w 20% z aktywowanego tlenku glinu są przeznaczone do pracy z czynnikami chłodniczymi z grup HFO, HC, HFC oraz HCFC. Posiadają wiele różnych typów przyłączy w różnych rozmiarach.

Filtr odwadniacz Danfoss DCB

Zastosowania:

 • tradycyjne układy chłodnicze
 • układy pomp ciepła
 • urządzenia klimatyzacyjne

Zalety dwukierunkowych filtrów odwadniaczy Danfoss DCB:

 • zanieczyszczenia nie są uwalniane do instalacji w przypadku odwrócenia kierunku przepływu
 • zawory zwrotne są odporne na zanieczyszczenia i powodują minimalny opór niezależnie od kierunku przepływu
 • podczas montażu pomp ciepła zastosowanie hermetycznych filtrów dwukierunkowych może zastąpić do dziesięciu połączeń lutowanych; przyczynia się to do zmniejszenia kosztów produkcji i liczby potencjalnych punktów nieszczelności
 • filtry odwadniacze DCB mogą być stosowane w pompach ciepła z czynnikami typu HCFC i olejem mineralnym oraz z czynnikami HFC i olejem poliestrowym
 • optymalna charakterystyka przepływu i zatrzymywanie zanieczyszczeń
 • zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grup: HFO, HC, HFC i HCFC
 • dostępne w rozmiarach od 5 do 30 cali sześciennych
 • dostępne z przyłączami śrubunkowymi, albo do lutowania (przyłącza miedziane lub miedziowane)
 

Zamów filtry Danfoss DCB w sklepie internetowym

Hermetyczne filtry odwadniacze Danfoss DMC ELIMINATOR® stanowią połączenie zbiornika i filtra odwadniacza; są  optymalizowane do stosowania w układach, w których skraplacz nie jest w stanie pomieścić całego czynnika chłodniczego.

Filtry DMC zawierają wkład lity składający się w 100% z sit molekularnych i są szczególnie odpowiednie do układów klimatyzacji z czynnikami chłodniczymi HFC i HCFC oraz olejami poliestrowymi zawierającymi różne dodatki.

Filtr odwadniacz Danfoss DMC

Zastosowania:

 • urządzenia klimatyzacyjne
 • układy pomp ciepła
 • mobilne instalacje chłodnicze

Zalety filtrów odwadniaczy ze zbiornikiem Danfoss DMC:

 • połączenie filtra odwadniacza i zbiornika zapewniające ograniczenie liczby elementów i oszczędność miejsca
 • szybki montaż
 • wysoka zdolność odwadniania przy wysokiej i niskiej temperaturze cieczy
 • filtry DMC zawierają wkład lity składający się w 100% z sita molekularnego 3Å
 • dostępne z przyłączami do lutowania (króćce ze stali miedziowanej)
 • optymalna charakterystyka przepływu i zatrzymywanie zanieczyszczeń
 • zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grup: HFO, HC, HFC i HCFC
 • dopuszczone do stosowania jako zbiornik wysokociśnieniowy zgodnie z dyrektywą PED 97 / 23 / WE-a3p3
 • filtr 25 μm (0,001 cala) zapewnia wysoki poziom zatrzymywania zanieczyszczeń przy minimalnym spadku ciśnienia
 • stabilny termicznie do 120 °C / 250 °F
 

Zamów filtry Danfoss DMC w sklepie internetowym

Filtry odwadniacze Danfoss DCC ELIMINATOR® stanowią połączenie zbiornika i filtra odwadniacza; są zoptymalizowane do stosowania w układach, w których skraplacz nie jest w stanie pomieścić całego czynnika chłodniczego.

Filtry DCC zawierają wkład lity składający się z sita molekularnego 3Å oraz aktywowanego tlenku glinu i nadają się do użytku szczególnie w układach klimatyzacji z czynnikami chłodniczymi HCFC i olejami mineralnymi, jak również z czynnikami chłodniczymi HFC i olejami poliestrowymi.

Filtr odwadniacz Danfoss DCC

Zastosowania:

 • urządzenia klimatyzacyjne
 • układy pomp ciepła
 • mobilne instalacje chłodnicze

Zalety filtrów odwadniaczy ze zbiornikiem Danfoss DCC:

 • połączenie filtra odwadniacza i zbiornika zapewniające ograniczenie liczby elementów i oszczędność miejsca
 • szybki montaż
 • wysoka zdolność odwadniania przy wysokiej i niskiej temperaturze cieczy
 • filtry DCC zawierają lity wkład składający się z 80% (3Å) sit molekularnych i z 20% aktywowanego tlenku glinu
 • dostępne z przyłączami lutowanymi (króćce ze stali miedziowanej)
 • optymalna charakterystyka przepływu i zatrzymywanie zanieczyszczeń
 • zalecane do stosowania z czynnikami chłodniczymi z grup: HFO, HC, HFC i HCFC
 • dopuszczone do stosowania jako zbiornik wysokociśnieniowy zgodnie z dyrektywą PED 97 / 23 / WE-a3p3
 • filtr 25 μm (0,001 cala) zapewnia wysoki poziom zatrzymywania zanieczyszczeń przy minimalnym spadku ciśnienia
 • stabilny termicznie do 120°C / 250°F

Zamów filtry Danfoss DCC w sklepie internetowym

ZOBACZ RÓWNIEŻ FILTRY ODWANIACZE DMLE I DCLE – dostosowane do czynników chłodniczych z grupy A2L oraz do pracy pod wysokim ciśnieniem.

 


Dokumenty do pobrania


Subscribe to our
Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value.
Newsletter