×
Informacje
Masz pytania? Zadzwoń do nas! 71 326 5000 centrala

Wykonujemy kontrole czułości wykrywaczy nieszczelności

Certyfikacja wykrywaczy nieszczelności - wykonujemy kontrolę zgodności z przepisami f-gazowymi i wydajemy zaświadczenia

Pragniemy poinformować Państwa, że firma Wigmors przeprowadza badania czułości wykrywaczy nieszczelności, wykorzystywanych do testowania instalacji napełnionych substancjami zubażającymi warstwę ozonową i F-gazami. Wymóg taki wprowadzony został Ustawą z dnia 15 maja 2015 r.o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Zgodnie z przepisami wykrywacz musi umożliwiać wykrycie wycieku min. 5 gram rocznie. Kontrola czułości wykrywacza musi natomiast odbywać się co 12 miesięcy.

Po przeprowadzeniu badania wydajemy zaświadczenia o spełnieniu wymagań zawartych w Rozporządzeniu Komisji WE NR 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku, ustanawiającego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

W celu przeprowadzenia kontroli prosimy o dostarczenie wykrywacza do naszej centrali, mieszczącej się we Wrocławiu, przy ul. Irysowej 5. Zapewniamy szybkie terminy badania. Cena usługi 120 zł. (netto). Zapraszamy!