×
Informacje
Masz pytania? Zadzwoń do nas! 71 326 5000 centrala

Wykonujemy kontrole czułości wykrywaczy nieszczelności

Certyfikacja wykrywaczy nieszczelności - wykonujemy kontrolę zgodności z przepisami f-gazowymi i wydajemy zaświadczenia

Pragniemy poinformować Państwa, że firma Wigmors przeprowadza badania czułości wykrywaczy nieszczelności, wykorzystywanych do testowania instalacji napełnionych substancjami zubażającymi warstwę ozonową i F-gazami. Wymóg taki wprowadzony został Ustawą z dnia 15 maja 2015 r.o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Zgodnie z przepisami wykrywacz musi umożliwiać wykrycie wycieku min. 5 gram rocznie. Kontrola czułości wykrywacza musi natomiast odbywać się co 12 miesięcy.

Po przeprowadzeniu badania wydajemy zaświadczenia o spełnieniu wymagań zawartych w Rozporządzeniu Komisji WE NR 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku, ustanawiającego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

W celu przeprowadzenia kontroli prosimy o dostarczenie wykrywacza do naszej centrali, mieszczącej się we Wrocławiu, przy ul. Irysowej 5. Zapewniamy szybkie terminy badania. Cena usługi 130 zł. (netto). Zapraszamy!Subscribe to our
Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value.
Newsletter